En flot Musvåge fotograferet gennem vores badeværelsevindue i marts 2013.
I det hele taget er der mange fugle i Krattet og omegn. Til i dag består
listen over fugle vi har observeret omkring huset af mere end 40 forskellige
arter. Af de lidt mere sjældne er Havørn, Kærnebider, Stilits og Isfugl.
1
2
3
4
5
6
7
8
9