Seks store (280 mm) skåle af Elm med "natural edge", 2018.
Skålene er slebet færdig og har fået to af ialt fem lag Danish oil
inden den afsluttende behandling med Renaissance micro-
crystaline wax. De små billeder øverst viser detaljer fra skålene.
1
2
3
4
5
6
7
8
9